Μια ανασκόπηση φυσικών και γνωστικών παρεμβάσεων στην γήρανση. Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η διατήρηση ενός υγιούς εγκεφάλου είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την ποιότητα της ζωής των ηλικιωμένων ατόμων και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους. Η πρόκληση του γηραιού εγκεφάλου μέσω της γνωστικής εκπαίδευσης και των σωματικών ασκήσεων έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική ενάντια στη γνωστική εξασθένηση και στις ασθένειες,οι οποίες σχετίζονται με το γήρας. Αλλά πόσο αποτελεσματικές είναι τέτοιου είδους  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις; Ποιος είναι ο βέλτιστος συνδυασμός / στρατηγικής; Είναι αρκετά τα στοιχεία από νευροψυχολογικές παρατηρήσεις, μελέτες σε ζώα, καθώς και, δομικές και λειτουργικές έρευνες νευροαπεικόνισης για να ερμηνεύσουν  τους υποκείμενους  νευροβιολογικούς μηχανισμούς που ευθύνονται για την παρατηρούμενη πλαστικότητα των νεύρων του γηραιού εγκεφάλου; Αυτό το κομμάτι της εργασίας παρουσιάζει συνοπτικά τα πρόσφατα ευρήματα απέναντι σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά τονίζει επίσης το ρόλο των λειτουργικών εργασιών σύνδεσης του εγκεφάλου, μια αναδυόμενη πειθαρχία για μελλοντική έρευνα για υγιή γήρανση και τη μελέτη των υποκείμενων μηχανισμών σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο απώτερος στόχος είναι να καταλήξουμε στην  συνιστώμενη πολυτροπική κατάρτιση, υπό το φως των σύγχρονων τάσεων στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Το τελευταίο αυτό θέμα  συζητήθηκε σε συνδυασμό με την δημιουργία νευροεπιστημονικής γνώσης και τις προβλεπόμενες μελλοντικές ερευνητικές προκλήσεις στη χαρτογράφηση, την κατανόηση και την κατάρτιση του γηραιού εγκεφάλου.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Bamidis PD, Vivas AB, Styliadis C, Frantzidis C, Klados M, Schlee W, Siountas A, Papageorgiou SG.
  • Εκδότης: Elsevier Ltd
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Scholarly articles for Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 44, 206-220
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.03.019
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.