Πόσοι ηλικιωμένοι άτυποι φροντιστές υπάρχουν στην Ευρώπη; Σύγκριση των εκτιμήσεων επιπολασμού τους από τρεις ευρωπαϊκές έρευνες Ενδιαφέρον για την έρευνα

Οι άτυποι φροντιστές είναι άτομα που παρέχουν κάποιο είδος μη αμειβόμενης, συνεχούς βοήθειας σε ένα άτομο με χρόνια ασθένεια ή αναπηρία. Τα μέτρα και οι πολιτικές μακροχρόνιας περίθαλψης δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς να ληφθεί υπόψη ο ποσοτικά κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζουν οι άτυποι φροντιστές. Χρησιμοποιούμε την Ευρωπαϊκή Έρευνα Συνέντευξης για την Υγεία (EHIS), την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής (EQLS) και τη Μελέτη για την Υγεία και τη Γήρανση στην Ευρώπη (SHARE) για τη μέτρηση του επιπολασμού των άτυπων φροντιστών στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και για την ανάλυση των σχετικών κοινωνικο- δημογραφικών παραγόντων. Αυτό το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ περίπου 13% στην Πορτογαλία και την Ισπανία, και περισσότερο από 22% στο Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και τη Δανία. Μειώνεται σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες και, κατά μέσο όρο, είναι χαμηλότερη στους άνδρες από ό, τι στις γυναίκες σε όλες τις χώρες που μελετήθηκαν και χαμηλότερη μεταξύ των ατόμων χαμηλής μόρφωσης σε σύγκριση με εκείνες με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά στο μέσο όρο των άτυπων φροντιστών για τις περισσότερες χώρες μεταξύ των τριών ερευνών. Τα ευρήματά μας, που εκτιμήθηκαν μέσω των τριών ερευνών, αποκαλύπτουν κοινές τάσεις, αλλά και μια σειρά ανισοτήτων. Θα χρειαστεί πρόσθετη έρευνα για να μπορέσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν πλουσιότερο και πιο εναρμονισμένο σύνολο δεδομένων, επιτρέποντάς τους να υιοθετήσουν πραγματικά τεκμηριωμένες και στοχευμένες πολιτικές και παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Tur-Sinai A, Teti A , Rommel A , Hlebec V and Lamura G.
  • Εκδότης: International Journal of Environmental Research and Public Health
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: www.mdpi.com/journal/ijerph
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: doi:10.3390/ijerph17249531
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.