Τυπολογία κοινωνικών κρατών και μακροχρόνια περίθαλψη. Η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη.

Η σύγχρονη δομή του κοινωνικού κράτους περιγράφεται μέσω διαφόρων τυπολογιών, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι αυτές οι Titmuss, Espring-Andersen και Ferrera. Συνολικά διακρίνονται σε ένα φιλελεύθερο, ένα συντηρητική, ένα σοσιαλδημοκρατική και ένα «μικτό» μοντέλο Κοινωνικού Κράτους, με το τελευταίο, ναχαρακτηρίζει την αποσπασματική ανάπτυξη και πολλαπλές ελλείψεις, που υιοθετούνται από τον Ευρωπαϊκό Νότο. Λόγω της υιοθέτησης του «μικτού» μοντέλου, η ανάπτυξη επαρκών δομών μακροχρόνιας περίθαλψης υπήρξε στασιμότητα, οδηγώντας στον αποκλεισμό την πλειοψηφία των χρόνιων ασθενών από τις απαραίτητες υπηρεσίες, μεταφέροντας έτσι την ευθύνη της φροντίδας, κυρίως, στα γυναικεία μέλη των οικογενειών. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα μέλη δεν έχουν ικανότητα να ζουν και να εργάζονται ανεξάρτητα, ενώ στερούνται κάθε είδους αποζημίωση για το ρόλο τους. Δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης για υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης, που προκαλείται από τη γήρανση του πληθυσμού, χρηματοδότηση, προκειμένου να επεκταθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να δημιουργηθούν νέες (π.χ. ανοιχτά κέντρα για προστασία ηλικιωμένων ή υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης). Επιπλέον, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, έτσι ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες να μπορούν να αυξηθούν και να βελτιωθούν. Ωστόσο, Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν παρέχει επαρκείς πόρους για μακροχρόνια περίθαλψη, ενώ το κράτος δεν έχει δημιουργήσει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί επαρκώς το πρόβλημα, αναγκάζοντας την Ελλάδα να μείνει πίσω από τα υπόλοιπα της ΕΕ-27.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Koullias, Ε., Apostolakis, Τ., Sarafis Π..
  • Εκδότης: Scientific Chronicles 2020; 25(2): 304-319
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Μαΐου 2020
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Scientific Chronicles 2020; 25(2): 304-319
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: άλλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.