Άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία. Η παρέμβαση του γενικού / οικογενειακού γιατρού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση

Η άνοια και η κατάθλιψη είναι συχνά νοσήµατα της τρίτης ηλικίας στο χώρο της ΠΦΥ και έχουν σαν αποτέλεσµα τη µείωση της ποιότητας ζωής των ιδίων και των οικογενειών τους.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της σημασίας της άνοιας και της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία, καθώς και η εκτίµηση των πιθανών δυνατοτήτων παρέµβασης του Γ/Ο γιατρού στην ΠΦΥ.
Οι στόχοι της µελέτης είναι:
1. Η µέτρηση της συχνότητάς των γνωσιακών και διαταραχών και της διάθεσης σε πληθυσµούς ηλικιωµένων στην κοινότητα, στο περιβάλλον της ΠΦΥ.
2. Ο προσδιορισµός των νοσηµάτων εκείνων, που συχνά συνυπάρχουν µε τις παραπάνω διαταραχές.
3. Η εκτίµηση των δυνατοτήτων παρέµβασης του Γενικού / Οικογενειακού γιατρού διαµέσου της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας σε ασθενείς µε άνοια και κατάθλιψη.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Αργυριάδου Σ.
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2002
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Πτυχιακή, διατριβή
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.