Διερεύνηση της σχέσης στίγματος και εξουθένωσης Ελλήνων γηριατρικών νοσηλευτών στην φροντίδα ατόμων με άνοια Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ στίγματος και εξουθένωσης νοσηλευτών και μη πτυχιούχων επαγγελματιών φροντιστών ηλικιωμένων με άνοια σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
Υπόβαθρο: Η έρευνα στο στίγμα γύρω από την άνοια σε επαγγελματίες υγείας καθώς και η σχέση της με την ευεξία τους έχει σοβαρές ελλείψεις.
Μεθοδολογία: Αυτή η συγχρονική μελέτη περιελάμβανε ένα δείγμα ευκολίας  171 νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών φροντιστών σε 16 ελληνικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εξουθένωσης Maslah Burnout Inventory (ΜΒΙ) καθώς και το ερωτηματολόγιο Στίγματος οικογένειας στην νόσο  Alzheimer Family Stigma in Alzheimer's Disease Scale (FS-ADS). H πολυμεταβλητή ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να βρεθούν συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών με το στίγμα και την εξουθένωση των επαγγελματιών φροντιστών.
Αποτελέσματα: Γνωστικοί, συναισθηματικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες των τριών διαστάσεων του στίγματος βρέθηκαν να είναι ανεξάρτητοι προδιαθεσικοί παράγοντες των διαστάσεων της εξουθένωσης πράγμα το οποίο υποδεικνύει οτι το στίγμα των νοσηλευτών συμβάλλει στην εξουθένωση που βιώνουν.
Συμπέρασμα:  Η εκπαιδευτική προετοιμασία των γηριατρικών νοσηλευτών θα πρέπει να τους παρέχει την επιλογή να δουν την άνοια σαν ένα φυσιολογικό στάδιο της ζωής καθώς η μείωση του στίγματος μπορεί να συμβάλει στην μείωση και διαχείριση της εξουθένωσης.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Mantzorou, Μ., Economou, Μ., Kalokerinou, Α., Sourtzi, P., Zyga, S., Politis, A., Koukia, E.
  • Εκδότης: John Wiley and sons Ltd
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Journal of Nursing Management, 28, 615-624
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: DOI: 10.1111/jonm.12964
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.