Ηλικιωμένοι Ενήλικες και Τεχνολογίες Αφήγησης στο Διαδίκτυο 2.0: Διερεύνηση του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας μέσω μιας προοπτικής που σχετίζεται με την ηλικία

Παρόλο που η ηλεκτρονική αφήγηση οδηγεί σε σημαντικά οφέλη για τους ηλικιωμένους χρήστες, χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση σχετικά με τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να επηρεάζουν την τεχνολογική αποδοχή. Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (TAM) είναι ένα από τα πιο σημαντικά θεωρητικά πλαίσια του συγκεκριμένου πεδίου και από την πρώτη του εμφάνιση έχουν υπάρξει πολυάριθμες μελέτες σχετικά με τις δυνητικές του μετατροπές ανάλογα το πολιτισμικό υπόβαθρο. Βάση τριών παραγόντων, οι οποίοι απεικονίζονται εκτενώς στη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την ηλικία (χρονολογική ηλικία, μοναξιά και αντίληψη για το μέλλον), στην συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε μια προέκταση του TAM έτσι ώστε να διευρυνθούν οι γνώσεις σχετικά με τα στοιχεία που επηρεάζουν τις προθέσεις των Ελλήνων ηλικιωμένων να χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές αφήγησης. Το προτεινόμενο μοντέλο αξιολογήθηκε μέσω ποσοτικής προσέγγισης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 112 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το TAM αποτελεί ένα ισχυρό μοντέλο. Η αντίληψη για το μέλλον φάνηκε να έχει θετική επίδραση στην αντίληψη σχετικά με την ευκολία της χρήσης, ενώ η ηλικία και η μοναξιά δεν φάνηκε να έχουν κάποια στατιστικά σημαντική επίδραση.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Αλεξανδράκης Δ., Χωριανόπουλος Κ., Τσέλιος Ν.
  • Εκδότης: International Journal of Human-Computer Interaction
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: International Journal of Human-Computer Interaction. 10.1080/10447318.2020.1768673.
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1080/10447318.2020.1768673
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.