Γνωστική εξασθένηση και διατροφικές συνήθειες μεταξύ των ηλικιωμένων: η μελέτη του Βελεστίνου.

Διερεύνηση της συσχέτισης των διατροφικών συνηθειών με γνωστικές λειτουργίες μεταξύ των ηλικιωμένων (> 65 ετών). Οι πλήρεις κοινωνικοδημογραφικές, διατροφικές πληροφορίες, μετρήσεις ορού και αξιολογήσεις MMSE ήταν διαθέσιμες για 237 ηλικιωμένους άνδρες και 320 γυναίκες που κατοικούσαν στο Βελεστίνο (Ελλάδα). Όλα τα μοντέλα προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ηλικία, την εκπαίδευση, την κοινωνική δραστηριότητα, το κάπνισμα, τη συμπτωματολογία κατάθλιψης (χρησιμοποιώντας τη κλίμακα κατάθλιψης Geriatric Depression), το MedDietScore (εύρος τιμών 0-55) και το μεταβολικό σύνδρομο. Περίπου 49,8% άνδρες και 66,6% γυναίκες είχαν βαθμολογίες MMSE 24, με μέση βαθμολογία MMSE 22,7 ± 4,43 και 21,1 ± 4,73 αντίστοιχα. Η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή ήταν μέτρια (μέση τιμή MedDietScore 34,1 ± 3,25 στους άνδρες και 35,1 ± 2,48 στις γυναίκες). Ενδεικτική γνωστική εξασθένηση (βαθμολογία MMSE 24) συνδέθηκε θετικά με την ηλικία και τη χαμηλή εκπαίδευση στις γυναίκες και με συμπτώματα κατάθλιψης, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και χαμηλή κοινωνική δραστηριότητα στους άνδρες. Η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε θετικά με τη βαθμολογία MMSE στους άνδρες (P = 0,02), αλλά αντιστρόφως με τις γυναίκες (P = 0,04). Όσον αφορά τις ομάδες τροφίμων που μελετήθηκαν, η πρόσληψη οσπρίων, ξηρών καρπών και σπόρων συσχετίστηκε με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης MMSE 24 στους άνδρες (P = 0,04). ο Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μεσογειακής διατροφής και του MMSE δηλαδή, προστατευτική για τους άνδρες, αλλά όχι για τις γυναίκες, ενώ μεμονωμένες ομάδες τροφίμων ή θρεπτικά συστατικά δεν συσχετίστηκαν. Τα ευρήματα υποστηρίζουν το ρόλο της συνολικής διατροφής στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και υποδηλώνουν μια ερευνητική υπόθεση για αλληλεπίδραση φύλου/διατροφής στη γνωστική λειτουργία των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Katsiardanis K, Diamantaras AA, Dessypris N, Michelakos T, Anastasiou A, Katsiardani KP, Kanavidis P, Papadopoulos FC, Stefanadis C, Panagiotakos DB, Petridou ET.
  • Εκδότης: Mary Ann Liebert, Inc.
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Απριλίου 2013
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: J Med Food. 2013 Apr;16(4):343-50
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1089/jmf.2012.0225
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.