Μεσογειακή διατροφή και κατάθλιψη σε ηλικιωμένα άτομα: Η πολυεθνική μελέτη MEDIS.

Η κατάθλιψη έχει συνδεθεί με μια μεγάλη και αυξανόμενη οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, η κατάθλιψη είναι μια από τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και υψηλότερα καταθλιπτικά συμπτώματα έχουν αναφερθεί σε άτομα με χρόνια νοσήματα (π.χ. διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις).
ΣΚΟΠΟΣ: Αξιολόγηση του ρόλου της διατήρησης της μεσογειακής διατροφής (MedDiet) στην κατάθλιψη σε δείγμα ηλικιωμένων που ζουν στη λεκάνη της Μεσογείου.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήθηκαν πρότυπες μέθοδοι για τον προσδιορισμό των κοινωνικοδημογραφικών, των τρόπων ζωής και των κλινικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, καθώς και των διατροφικών συνηθειών τους, ενώ τα καταθλιπτικά συμπτώματα αξιολογήθηκαν με τη χρήση της Κλίμακας της Γηριατρικής Κατάθλιψης (GDS). Οι αναλύσεις πολλαπλής λογιστικής και γραμμικής παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκαν για να αξιολογηθούν οι συσχετισμοί μεταξύ των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και της κατάθλιψης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι συμμετέχοντες που ταξινομούνται ως έχοντες ήπια ή σοβαρή κατάθλιψη είχαν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και ήταν λιγότερο σωματικά δραστήριοι, ήταν συχνότερα διαβητικοί και ανέφεραν χαμηλότερη προσκόλληση στη MedDiet. Η προσκόλληση στη MedDiet συνδέθηκε με την απουσία κατάθλιψης [(OR, 95% CI): 0,65, 0,50-0,85]. Επιπλέον, η καθημερινή κατανάλωση τσαγιού συσχετίστηκε με την απουσία κατάθλιψης [(OR, 95% CI): 0,51, 0,40-0,65].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μεγαλύτερη τήρηση της MedDiet και της καθημερινής κατανάλωσης τσαγιού φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση στα συμπτώματα κατάθλιψης σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Masana MF, Haro JM, Mariolis A, Piscopo S, Valacchi G, Bountziouka V, Anastasiou F, Zeimbekis A, Tyrovola D, Gotsis E, Metallinos G, Polystipioti A, Tur JA, Matalas AL, Lionis C, Polychronopoulos E, Sidossis LS, Tyrovolas S, Panagiotakos
  • Εκδότης: Elsevier Science
  • Ημερομηνία: Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Exp Gerontol. 2018 Sep;110:67-72
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1016/j.exger.2018.05.012
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.