Διακριτικοί Έξυπνοι Χώροι Διαβίωσης που επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να ζουν μόνοι τους

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ της ερευνητικής τεχνολογικής προόδου και των πρακτικών αναγκών των ηλικιωμένων, με την ανάπτυξη προηγμένης διακριτικής παρακολούθησης όπως και λύσεις διαδικτυακής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το USEFIL χρησιμοποιήσε τεχνολογία χαμηλού κόστους για να αναπτυχθούν άμεσα υπηρεσίες που βοηθούν τους ηλικιωμένους να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και τις καθημερινές δραστηριότητες τους.
Στα πλαίσια του USEFIL, αναπτυχθήκαν συστήματα και εφαρμογές που μπορεί να καταγράψουν διακριτικά τους δείκτες συμπεριφοράς των ηλικιωμένων, την εξασθένηση της γνωστικής τους αντίληψης, την συναισθηματική κατάσταση τους και την ιατρική τους κατάσταση. Παράλληλα δημιουργήθηκαν εκείνες οι εφαρμογές που επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να διατηρήσουν εύκολα ένα καλό  επίπεδο ενεργής κοινωνικής ζωής. Το USEFIL στοχεύει στην παροχή αποδοτικών και αποτελεσματικών μέσων παροχής φροντίδας στου ηλικιωμένους ασθενείς.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Remote Healthcare Service Provision »