Η συμμόρφωση στη Μεσογειακή δίαιτα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ευπάθειας: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Μεγαλύτερη συμμόρφωση στη Μεσογεαική δίαιτα σχετίζεται με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ευπάθειας σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν στην κοινότητα. Μελλοντικές μελέτες πρέπει να επιβεβαιώσουν αυτά τα ευρήματα και να αξιολογήσουν αν η συμμόρφωση στη Μεσογειακή δίαιτα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένων μη Μεσογειακών πληθυσμών.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Kojima G, Avgerinou C, Iliffe S, Walters K
  • Εκδότης: Journal of the American Geriatrics Society
  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018
  • DOI: 10.1111/jgs.15251
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.