Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην κατάσταση της υγείας ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν κατ' οίκον φροντίδα.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των συννοσηροτήτων στη γενική κατάσταση της υγείας ως προληπτική πρακτική στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Για το σκοπό αυτόν, διενεργήθηκε συγχρονική μελέτη σε εγγεγραμμένα μέλη προγράμματος κατ' οίκον φροντίδας "βοήθεια στο σπίτι" (ν=120), ηλικίας >65 ετών. Η κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων αξιολογήθηκε μέσω του "Υγειόμετρου", το οποίο αποτελείται από 115 ερωτήσεις που αφορούν οχτώ διαστάσεις υγείας, όπως κοινωνική υγεία, ψυχική και σωματική υγεία, συνήθειες, φάρμακα, αντιλήψεις για την υγεία και χρήση υπηρεσιών υγείας, κληρονομικότητα και βιοχημικές εξετάσεις.  Βάσει των αποτελεσμάτων, η συνολική κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων αναφέρθηκε ως "πολύ καλή", ενώ το 16,6% των συμμετεχόντων έπασχε από ψυχικές διαταραχές, το 40,8% έπασχε από διαβήτη, το 45,8% από υπέρταση και το 33,3% από καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι άνδρες ανέφεραν υψηλότερες τιμές κοινωνικής και οικογενειακής υγείας από τις γυναίκες. Η συνολική κατάσταση της υγείας επηρεάζεται αρνητικά κυρίως από την παρουσία χρόνιων νοσημάτων, ψυχικών διαταραχών, συμπτωμάτων του αναπνευστικού και των αισθητηριακών δυσλειτουργιών, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και το κάπνισμα, δεικνύοντας πως οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αξιολογούν την κατάσταση υγείας των ηλικιωμένων για το σχεδιασμού εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας. 

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Κλεισιάρης Χ, Παπαθανασίου Ι, Τσάρας Κ, Ανδρουλάκης Ε, Κουρκούτα Λ, Φραδέλος Ε, Ζύγα Σ
  • Εκδότης: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2019
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2019, 36 (2):237-244
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.