Το ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη γηριατρική αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας μια διεθνή τροποποιημένη τεχνική Delphi

Iστορικό: Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών Ειδικών (UEMS-GMS) για την εκπαίδευση στην Γηριατρική Ιατρική δημοσιεύθηκαν το 1993. Η πρακτική της Γηριατρικής Ιατρικής έχει αναπτυχθεί σημαντικά από τότε μέχρι σήμερα και έχει καταστεί αναγκαία η ενημέρωση αυτών των συστάσεων. Μέθοδοι: υπό την αιγίδα του UEMS-GMS, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γηριατρικής Ιατρικής (EuGMS) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ιατρικής της Γήρανσης (EAMA), μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν όλα τα κράτη μέλη των αντίστοιχων οργάνων ανέπτυξε ένα νέο πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ειδικών στην Γηριατρική Ιατρική χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη τεχνική των Δελφών. Τριάντα δύο μέλη επιτροπών εμπειρογνωμόνων από 30 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στη διαδικασία που περιλαμβάνει τρεις γύρους της μεθοδολογίας των Δελφών για συναίνεση. Η διαδικασία καθοδηγήθηκε από πέντε διευκολυντές. Αποτελέσματα: οι τελικές συστάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις διαφορετικούς τομείς: «Γενικές εκτιμήσεις» σχετικά με τη διάρθρωση και το στόχο του αναλυτικού προγράμματος, καθώς και δείκτες ποιότητας για την ειδίκευση (6 προτάσεις), «Γνώσεις στην περίθαλψη των ασθενών» (36 προτάσεις) «Πρόσθετες δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για έναν Γηρίατρο» (9 προτάσεις) και ένας τομέας για την «Αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης: ποια στοιχεία είναι σημαντικά για τη διακρατική διαδικασία σύγκρισης» (1 πρόταση). Συμπέρασμα: Η παρούσα δημοσίευση περιγράφει την ανάπτυξη των νέων συστάσεων που εγκρίθηκαν από τις UEMS-GMS, EuGMS και EAMA ως ελάχιστες απαιτήσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της γηριατρικής στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Ημερομηνία: Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Age and Ageing 48(2)
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1093/ageing/afy173
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.