Εκπαιδευτικές ανισότητες στην κατάθλιψη στο τέλος της ζωής σε όλη την Ευρώπη: αποτελέσματα από τις γενιές και έρευνα για το φύλο Ενδιαφέρον για την έρευνα

Η μελέτη αυτή διερευνά τις εκπαιδευτικές διαφορές μεταξύ των ηλικιωμένων ενηλίκων από 10 ευρωπαϊκές χώρες (οχι Ελλάδα) σε επίπεδο χώρας και φύλου. Εξετάζουμε τις ανισότητες τόσο στις απόλυτες (διαφορές επικινδυνότητας) όσο και στις σχετικές (αναλογίες εξισώσεων) και στα διμερή και πολυπαραγοντικά μοντέλα. Χρησιμοποιούμε συγχρονικά, εθνικά αντιπροσωπευτικά δεδομένα από τις γενιές και έρευνα για το φύλο. Η ανάλυση περιλαμβάνει 27.331 Ευρωπαίους ηλικίας 60-80 ετών. Η κατάθλιψη μετράται με μια έκδοση επτά στοιχείων της κλίμακας κατάθλιψης του Κέντρου Επιδημιολογικών Μελετών. Τα ευρήματα δείχνουν σημαντική ετερογένεια μεταξύ των χωρών στη διάρκεια της κατάθλιψης. Μια βαθμίδα Ανατολής-Δύσης είναι εμφανής, με ποσοστά κατάθλιψης έως και τρεις φορές υψηλότερα στην Ανατολική Ευρώπη από ό, τι στις σκανδιναβικές χώρες. Οι τιμές είναι περίπου διπλάσιες μεταξύ των γυναικών από ό, τι οι άνδρες σε όλες τις χώρες. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν αξιοσημείωτα απόλυτα εκπαιδευτικά κενά στην κατάθλιψη σε όλες τις χώρες, όμως τα κενά είναι μεγαλύτερα στα ασθενέστερα κράτη πρόνοιας. Αυτό το πρότυπο είναι λιγότερο έντονο για τις σχετικές ανισότητες, ειδικά για τις γυναίκες. Ορισμένες χώρες παρατηρούν παρόμοιες σχετικές ανισότητες αλλά εξαιρετικά διαφορετικές απόλυτες ανισότητες. Υποστηρίζουμε ότι οι απόλυτες διαφορές είναι πιο σημαντικές για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής. Οι βαθμίδες της εκπαίδευσης κατά την κατάθλιψη διαμεσολαβούνται έντονα από τις ατομικές μεταβλητές υγείας και χρηματοδότησης. Η κοινωνικοοικονομική διαφοροποίηση στην κατάθλιψη κατά το τέλος της ζωής είναι μεγαλύτερη στις χώρες με φτωχότερα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και πρόνοιας.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Hansen T., Slagsvold B., Veenstra M.
  • Εκδότης: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης: Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Eur J Ageing
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: DOI 10.1007/s10433-017-0421-8
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.