Ανακουφιστική χημειοθεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς με κοινές μεταστατικές κακοήθειες: Μια ανάλυση από το μητρώο της Ελληνικής Συνεταιριστικής Ογκολογικής Ομάδας σχετικά με τους δείκτες διαχείρισης, έκβασης και κλινικών οφελών. Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Ο καρκίνος στους ηλικιωμένους είναι ένα κοινό ζήτημα υγείας στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Επιδιώξαμε να παρουσιάσουμε δεδομένα επιδημιολογίας, διαχείρισης και έκβασης σε ηλικιωμένους ασθενείς με κοινούς μεταστατικούς καρκίνους και να εντοπίσουμε προγνωστικούς παράγοντες κλινικού οφέλους από την ανακουφιστική χημειοθεραπεία. Όλοι οι ασθενείς ηλικίας> 65 ετών που είχαν διαγνωσθεί με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, ορθοκολικού ή μη μικροκυτταρικού πνεύμονα και είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με ανακουφιστική χημειοθεραπεία στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών ή πρωτοκόλλων της Ελληνικής Συνεταιριστικής Ομάδας Ογκολογίας (HeCOG) ήταν επιλέξιμοι για ηλεκτρονική ανάκτηση δεδομένων και ανάλυση. Τα κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας περιελάμβαναν επαρκή κατάσταση απόδοσης (ECOG 0-3), λειτουργία οργάνων και απουσία σοβαρής συννοσηρότητας που απαγορεύει την κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. Χίλιοι τριακόσιοι εβδομήντα δύο ασθενείς (PS 0-1 σε 73%) με διάμεση ηλικία 70 έτη διαγνωσμένοι με μεταστατικό καρκίνο μαστού (n = 250), ορθοκολικό (n = 621) ή καρκίνο του πνεύμονα (n = 501) έλαβαν χημειοθεραπεία από το 1991 έως το 2006. Οι περισσότεροι ασθενείς έλαβαν σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα πλήρους δόσης χημειοθεραπείας, όπως πλατίνη, ταξάνες, ανθρακυκλίνες, φθοροπυριμιδίνες, οξαλιπλατίνη ή ιρινοτεκάνη. Η ήπια έως μέτρια συννοσηρότητα ήταν παρούσα στο 35%. Σε μια μέση παρακολούθηση 3 ετών, αντικειμενικές αντιδράσεις παρατηρήθηκαν στο 41% ​​των ασθενών με καρκίνο του μαστού, 25% με καρκίνο του παχέος εντέρου και 31% με καρκίνο του πνεύμονα, ενώ η μέση επιβίωση ήταν 21, 16 και 9,4 μήνες αντίστοιχα. Η τοξικότητα βαθμού 3 ή 4 παρατηρήθηκε σε ένα τέταρτο των ασθενών, με συχνότερα ουδετεροπενία (14%), διάρροια (6%), νευροτοξικότητα (4%), κόπωση, ναυτία και εμπύρετη ουδετεροπενία (2% κάθε φορά). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, η διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου ή του πνεύμονα, οι μεταστάσεις σε πολλαπλά σημεία οργάνων, η παρουσία ηπατικών / εγκεφαλικών / περιτοναϊκών αποθέσεων, η διαταραχή του PS και τα χαμηλά αρχικά επίπεδα αλβουμίνης στον ορό ήταν προγνωστικοί παράγοντες για αρνητικό αποτέλεσμα. Οι ίδιοι παράγοντες με εξαίρεση τις μεταστατικές θέσεις και με την προσθήκη αναιμίας που προβλέπεται για αντοχή στη χημειοθεραπεία. Η τοξικότητα ήταν πιο πιθανή σε γυναίκες με χαμηλή λευκωματίνη ορού και νεφρική δυσλειτουργία. Προέκυψε μια γηριατρική αξιολόγηση με έξι μεταβλητές για βαθμολογία ανακούφισης (GAP) που περιελάμβανε τον τύπο όγκου, θέσεις μεταστατικής διάδοσης, διαταραχές PS, χαμηλή λευκωματίνη ορού και αναιμία για ταξινόμηση των ηλικιωμένων ασθενών σε ομάδες με χαμηλό, ενδιάμεσο και υψηλό κίνδυνο πρόκλησης της νόσου και θάνατο (σχετικοί κίνδυνοι των 1,59 και 2,50 για αντοχή στη θεραπεία και 1,87 και 3,12 για θάνατο στις ενδιάμεσες και υψηλού κινδύνου ομάδες). Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι  ηλικιωμένοι ασθενείς σε σχετικά καλή κατάσταση με προχωρημένο καρκίνο ανέχονται με ασφάλεια την σύγχρονη χημειοθεραπεία και απολαμβάνουν τον έλεγχο της νόσου με τρόπο συγκρίσιμο με τους νεότερους ασθενείς. Η βαθμολογία μας GAP, εάν επικυρωθεί περαιτέρω, προσφέρει υπόσχεση για γηριατρική εφαρμογή σε συνδυασμό με ολοκληρωμένα εργαλεία γηριατρικής αξιολόγησης για τη βελτιστοποίηση της παρηγορητικής θεραπείας σε εξατομικευμένη βάση.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Pentheroudakis G, Fountzilas G, Kalofonos HP, Golfinopoulos V, Aravantinos G, Bafaloukos D, Papakostas P, Pectasides D, Christodoulou C, Syrigos K, Economopoulos T, Pavlidis N
  • Εκδότης: Elsevier Scientific Publishers
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Ιουνίου 2008
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Crit Rev Oncol Hematol. 2008 Jun;66(3):237-47
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1016/j.critrevonc.2007.12.003
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.