Αποτελεσματική με βάση το κόστος θεραπεία της οστεοπόρωσης για άτομα που ζουν με HIV λοίμωξη στην Ελλάδα.

Στόχος μας ήταν να ορίσουμε συγκεκριμένα αποτελεσματικά με βάση το κόστος όρια θεραπείας για την οστεοπόρωση που βασίζονται στο FRAX μεταξύ των ανθρώπων που ζουν με HIV (PLWHIV) στην Ελλάδα και να τα συγκρίνουμε με αυτά του γενικού πληθυσμού. Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο κοόρτης Markov, για να εκτιμηθεί η αποτελεσματική με βάση το κόστος παρέμβαση για οστεοπορωτική θεραπεία μεταξύ των Ελλήνων με PLWHIV με χρήση του εργαλείου FRAX®. Ο σχετικός κίνδυνος που προέκυψε από το μοντέλο, με το οποίο παρατηρήθηκε αυξημένη σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας 30.000 € / QALY της θεραπείας έναντι μη-παρέμβασης, πολλαπλασιάστηκε με τις μέσες 10-ετείς πιθανότητες που βασίζονται στο FRAX τόσο για οστεοπορωτικά όσο και για κατάγματα ισχίου. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο κόστος-όφελος μεταξύ των ασθενών με PLWHIV και του γενικού πληθυσμού. Οι απόλυτες 10-ετείς πιθανότητες για 2,5 και 10% για κατάγματα ισχίου και μείζονα οστεοπορωτικά κατάγματα, αντίστοιχα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την έναρξη θεραπείας για PLWHIV και των δύο φύλων ηλικίας κάτω των 75 ετών. Για μεγαλύτερους ηλικιωμένους το προτεινόμενο όριο παρέμβασης αυξάνεται σε 5 και 15% 10-ετούς πιθανότητας για κάταγμα ισχίου και μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα, αντίστοιχα. Η μελέτη μας επιβεβαιώνει τη γενική σύσταση για τη χρήση κατώτατων ορίων FRAX® για τη χώρα κατά τη διαχείριση της ευθραυστότητας των οστών εντός του PLWHIV. Σε κάθε περίπτωση, η κλινική κρίση και ο κατάλληλος έλεγχος είναι υποχρεωτικοί και αναντικατάστατοι.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Makras P, Boubouchairopoulou N, Katsarolis I, Athanasakis K
  • Εκδότης: International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: J Musculoskelet Neuronal Interact. 2017 Dec 1;17(4):292-298
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.