Κορτικοστεροειδή και κίνδυνος κατάγματος του ισχίου σε ηλικιωμένους αναπνευστικούς ασθενείς: Η Ελληνική κοόρτη EPIC.

Σε έναν γηράσκοντα πληθυσμό, ο επιπολασμός της οστεοπόρωσης και των χρόνιων αναπνευστικών ασθενειών αναμένεται να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. Είναι ενδιαφέρον ότι αρκετές μορφές κορτικοστεροειδών, φαρμάκων που εμπλέκονται στην παθογένεση οστεοπόρωσης, συνταγογραφούνται σε αναπνευστικούς ασθενείς χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία τους και ο κίνδυνος για οστεοπορωτικά κατάγματα. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση του κινδύνου για κάταγμα ισχίου των ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή για αναπνευστικές νόσους, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών εισπνοής. Τα δεδομένα σχετικά με περιστατικά ισχίου συλλέχθηκαν μέσω της ενεργού παρακολούθησης για όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην ελληνική μελέτη της Ευρωπαϊκής Προοπτικής Διερεύνησης για τον Καρκίνο και τη Διατροφή (EPIC-Greece) που ήταν 60 ετών και άνω κατά την έναρξη και ανέφεραν «ιατρική διάγνωση" αναπνευστικής νόσου. Τα κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα, ο τρόπος ζωής, τα δεδομένα για την κατάσταση της υγείας και η χρήση κορτικοστεροειδών καταγράφηκαν από το αρχικό ερωτηματολόγιο και τα ερωτηματολόγια παρακολούθησης. Εφαρμόστηκαν μοντέλα παλινδρόμησης Cox  για να εκτιμηθούν οι λόγοι κινδύνου (HRs) προσαρμένα για τους αντίστοιχους συγχυτικούς παράγοντες. Παρατηρήσαμε αύξηση του κινδύνου κατάγματος του ισχίου για τη συνολική πρόσληψη κορτικοστεροειδών (HR: 1,68, 95% CI: 0,85-3,34). Ο αυξημένος κίνδυνος παρέμεινε όταν περιορίσαμε την ανάλυσή μας σε συμμετέχοντες που έλαβαν οποιαδήποτε μορφή κορτικοστεροειδών για αποφρακτική πνευμονοπάθεια (HR: 1,40, 95% CI: 0,64-3,06) και σε εκείνους που χρησιμοποιούν μόνο συσκευές εισπνοής (HR: 1,58, 95% CI: 0.71-3.50). Ωστόσο, αυτές οι θετικές συσχετίσεις δεν παρέμεινα στατιστικά σημαντικές, πιθανώς λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχόντων με κατάγματα ισχίου κατά την παρακολούθηση. Ο κίνδυνος κατάγματος του ισχίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν συνιστάται η χορήγηση κορτικοστεροειδών στους ηλικιωμένους αναπνευστικούς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών εισπνοής.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Karakatsani A, Katsoulis M, Klinaki E, Trichopoulou A.
  • Εκδότης: VIA MEDICA Journals
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Ιανουαρίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Adv Respir Med. 2017;85(1):22-27
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 120.5603/ARM.017.0005
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.