Αϋπνία και PTSD ένα μήνα μετά από πυρκαγιές: ενδείξεις για τον ανεξάρτητο ρόλο του "φόβου του επικείμενου θανάτου".

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αϋπνίας και της Διαταραχή Μετα-Τραυματικού Στρες (PTSD) ένα μήνα μετά τις πυρκαγιές και πιο συγκεκριμένα με την εμπειρία του «φόβου του επικείμενου θανάτου». Ενενήντα δύο τυχαία επιλεγμένα θύματα πυρκαγιών στην Ηλεία αξιολογήθηκαν μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης ημι-δομημένης ψυχιατρικής συνέντευξης που περιλαμβάνει ερωτηματολόγια και κλίμακες για τη μέτρηση της ψυχοπαθολογίας καθώς και των ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Το PTSD καθορίστηκε σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του ICD-10, ενώ η αϋπνία αξιολογήθηκε με την Κλίμακα Αϋπνίας των Αθηνών (AIS). Η παρουσία αϋπνίας εντοπίστηκε στο 63,0% των θυμάτων. Το 46,7% των συμμετεχόντων διαγνώστηκαν με PTSD στον πρώτο μήνα μετά τον καταστροφή, ενώ το 51,1% του συνολικού δείγματος παρουσίασε «φόβο επικείμενου θανάτου». Η πλειονότητα των παραπόνων ύπνου ήταν σημαντικά συχνότερη σε άτομα με PTSD. Οι γυναίκες, το PTSD, η μεγαλύτερη ηλικία και ο «φόβος για επικείμενο θάνατο» συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με την αϋπνία. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η διάγνωση της αϋπνίας καθώς και ορισμένα συγκεκριμένα παράπονα για την αϋπνία ήταν συχνότερα σε γυναίκες θύματα πυρκαγιών που έχουν βιώσει «φόβο επικείμενου θανάτου» και έχουν αναπτύξει PTSD.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Psarros C, Theleritis C, Economou M, Tzavara C, Kioulos KT, Mantonakis L, Soldatos CR, Bergiannaki JD.
  • Εκδότης: Informa Healthcare
  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Int J Psychiatry Clin Pract. 2017 Jun;21(2):137-141
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1080/13651501.2016.1276192
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.