Διατροφή, κατάθλιψη και γνωσιακή έκπτωση: πληθυσμιακή προσέγγιση σε υπερήλικες, γεωγραφικά οριοθετημένης περιοχής στη Μαγνησία

Ενδεχομένως τα επίπεδα βιταμινών του συμπλέγματος Β, στο αίμα σχετίζονται με τον κίνδυνο κατάθλιψης ή/και γνωσιακής έκπτωσης στους ηλικιωμένους. ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ» συλλέχθηκαν ερωτηματολόγια (προσωπικές συνεντεύξεις) και δείγματα αίματος σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Για την αξιολόγηση της κατάθλιψης χρησιμοποιήθηκε, ως ανιχνευτικό εργαλείο, η δοκιμασία Geriatric Depression Scale-GDS 15 (GDS>6) και για τη γνωσιακή έκπτωση η δοκιμασία Mini Mental State Examination-MMSE (MMSE≤23). Εκτιμήθηκε ο επιπολασμός της κατάθλιψης και αξιολογήθηκε η σχέση των επιπέδων φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12 με τον κίνδυνο κατάθλιψης (εφαρμογή μοντέλων πολλαπλής λογαριθμιστικής εξάρτησης). Διενεργήθηκε μετα-ανάλυση συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας μελέτης.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός της κατάθλιψης βρέθηκε υψηλός (50.7%) με σαφή υπεροχή των γυναικών (62.3% ) έναντι των ανδρών (36.1%,). Η παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων στις γυναίκες σχετίζονταν θετικά με την ηλικία. Ο κίνδυνος παρουσίας καταθλιπτικών συμπτωμάτων αυξανόταν επίσης σημαντικά μεταξύ γυναικών με χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέος στον ορό (1ο ως προς το 3ο τριτημόριο, OR: 2.08, 95% CI: 1.07-4.05), ελέγχοντας και ως προς τα επίπεδα βιταμίνης Β12. Στους άνδρες η κατάθλιψη σχετίζονταν αντίστροφα με το δείκτη οικογενειακής/κοινωνικής υποστήριξης (OR: 0.46, 95% CI: 0.31- 0.68, για αύξηση της τιμής του δείκτη κατά μία μονάδα) και η παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων σχετίζονταν με την παρουσία γνωσιακής έκπτωσης και ο κίνδυνος ήταν υπερδιπλάσιος (OR: 2.21, 95% CI: 1.26-3.87). Μέσω των μετα-αναλύσεων διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης Β12 στον ορό και της κατάθλιψης μεταξύ των γυναικών (OR: 1.33, 95% CI: 1.02-1.74, fixed effects model), ενώ τα επίπεδα φυλλικού οξέος στον ορό δεν σχετίζονταν με τον κίνδυνο κατάθλιψης σε κανένα από τα δύο φύλα.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Κατσιαρδάνη - Τζιοβανέτο, Καλλιόπη - Πηνελόπη Σιδέρης
  • Εκδότης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 01 Ιανουαρίου 2014
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Πτυχιακή, διατριβή
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, διατριβές, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.