Αξιολόγηση μυϊκής μάζας σε ηλικιωμένους στην κλινική πρακτική

H ποσοτικοποίηση της μυϊκής μάζας είναι σημαντική στην κλινική πρακτική και υπάρχουν αρκετά μέσα που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις. Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αναγνώριση και η κριτική
ανάλυση των μέσων που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της μυϊκής μάζας σε ηλικιωμένους. Δέκα
διαφορετικά εργαλεία μέτρησης της μυϊκής μάζας αναγνωρίζονται και περιγράφονται. Η αξονική τομογραφία και η
μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται ως τυποποιημένος τρόπος (gold standard). Η διπλής ενέργειας φωτονιακή
απορροφησιομέτρηση πιθανόν είναι η πιο γνωστή μέθοδος, αλλά εξ αιτίας του κόστους περιορίζεται η χρήση της. Οι
συσκευές βιοηλεκτρικής εμπήδησης είναι φορητές, απλές στην εφαρμογή και λιγότερο ακριβές. Ανθρωπομετρικές
μετρήσεις έχουν εφαρμογή σε κατ’ οίκον επισκέψεις. Ωστόσο, υπάρχουν ελλείψεις στη βιβλιογραφία για την αξιολό-
γηση της αξιοπιστίας των μέσων μέτρησης μυϊκής μάζας σε ηλικιωμένους. Απαιτούνται νέες ερευνητικές μελέτες για
να διερευνηθεί η εφαρμογή και να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη στις μετρήσεις μυϊκής μάζας στην κλινική πρακτική.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Μ. Τσεκούρα, Ι.Ε. Μπίλλη, Γ. Γκλιάτης, Χ. Ματζάρογλου, Κ. Κουτσογιάννης, Η. Τσέπης, Η. Παναγιωτόπουλος
  • Εκδότης: Athens Medical Society
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017, 34(6):745-753
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.