Το βάρος των ρευματικών νόσων στον γενικό ενήλικα πληθυσμό της Ελλάδας: η μελέτη ESORDIG Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Σκοπός. Να εκτιμηθεί η επιβάρυνση των ρευματικών ασθενειών όσον αφορά την αναπηρία και την αξιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης στον γενικό ενήλικα πληθυσμό της Ελλάδας.
Μέθοδοι. Η μελέτη διεξήχθη με βάση το συνολικό ενήλικο πληθυσμό επτά κοινοτήτων (8547 άτομα), καθώς και σε 2100 από τα 5686 τυχαία επιλεγμένα άτομα σε άλλες δύο κοινότητες. Οι ρευματολόγοι επισκέφθηκαν τους συμμετέχοντες στα σπίτια τους για να αξιολογήσουν τον επιπολασμό έξι δεικτών νοσηρότητας σχετικά με την αναπηρία και τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με ρευματικές ασθένειες ή άλλες ομάδες σημαντικών ασθενειών.
Αποτελέσματα. Το ποσοστό συμμετοχής στη μελέτη ήταν 82,1%. Ο επιπολασμός των χρόνιων προβλημάτων υγείας, η μακροχρόνια αναπηρία, η βραχυχρόνια αναπηρία, οι επισκέψεις στα γραφείων των γιατρών και η χρήση συνταγογραφούμενων ή μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων λόγω των ρευματικών νόσων στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού-στόχου ήταν 14,3, 4,3, 2,9, 2,8, 7,2 και 2,0 %, αντίστοιχα. Σε σύγκριση με όλες τις άλλες κύριες ομάδες ασθενειών, οι ρευματικές ασθένειες ήταν η συνηθέστερη αιτία χρόνιων προβλημάτων υγείας (38,7%), μακροχρόνιας ανικανότητας (47,2%), βραχυπρόθεσμης αναπηρίας (26,2%) και επισκέψεων των ιατρών (20,5%) ενώ κατέχουν τη δεύτερη θέση για τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων (24,0%) ή μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (17,7%). Οι ρευματικές ασθένειες ήταν η κύρια αιτία νοσηρότητας σε πέντε από τους έξι δείκτες στα άτομα ηλικίας ≤65 ετών. Η ανάλυση λογικής παλινδρόμησης αποκάλυψε μια συσχέτιση γυναικείου φύλου, ηλικίας ≥45 ετών και παχυσαρκίας με σχεδόν όλους τους δείκτες νοσηρότητας που σχετίζονται με τις ρευματικές ασθένειες.
Συμπέρασμα. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ρευματικές ασθένειες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης, της έρευνας και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Andrianakos A., Miyakis S., Trontzas P., Kaziolas F., Christoyannis K.,. Karamitsos D., Karanikolas G., Dantis P. for the ESORDIG study group
  • Εκδότης: Oxford University Press
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2005
  • Δικαιώματα χρήσης: Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Rheumatology, Volume 44, Issue 7, 1 July 2005, Pages 932–938,
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.