Το αυτοαναφερόμενο άγχος γήρανσης σε Έλληνες φοιτητές, επαγγελματίες υγείας και κατοίκους της Κοινότητας: Μια συγκριτική μελέτη Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Σκοπός της μελέτης: Η μελέτη αυτή διερευνά το άγχος που οι άνθρωποι αισθάνονται αναφορικά με τη γήρανση και τις ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας άγχους για τη γήρανση (AAS) σε ελληνικά δείγματα. Σχεδιασμός και Μέθοδοι: Το AAS χορηγήθηκε σε 3 ομάδες: 147 πρωτοβάθμιους επαγγελματίες υγείας, 74 φοιτητές Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας και 99 κάτοικοι της Κοινότητας. Αποτελέσματα και συνέπειες: Μια Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων αναπαράγει τους 4 παράγοντες που αποτελούν το βασικό στοιχείο του AAS, με σημαντικό βαθμό αξιοπιστίας για τα 3 δείγματα. Η πολυπαραγοντική ανάλυση της διακύμανσης έδειξε ότι οι φοιτητές εξέφρασαν σημαντικά περισσότερες ανησυχίες σχετικά με τη γήρανση (υψηλότερη συνολική βαθμολογία AAS), περισσότερο «Φόβο των ηλικιωμένων», «Ψυχολογικές ανησυχίες» και «Ανησυχίες για τη φυσική εμφάνιση» και λιγότερο «Φόβο απώλειας» συγκριτικά με τους επαγγελματίες υγείας και τους κατοίκους της κοινότητας. Οι γυναίκες ανέφεραν τις υψηλότερες ανησυχίες σχετικά με τη φυσική εμφάνιση σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες που έχουν εμπειρία με άνοια έδειξαν χαμηλότερες και υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες AAS, αντίστοιχα, σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν τέτοια εμπειρία. Οι νεότεροι επαγγελματίες χωρίς εμπειρία και οι λιγότερο μορφωμένοι, με εμπειρία εξέφρασαν υψηλότερο γενικευμένο άγχος σχετικά με τη γήρανση από τους παλαιότερους επαγγελματίες και τους λιγότερους εκπαιδευμένους χωρίς εμπειρία. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν τη σημασία της εφαρμογής κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και συνεχιζόμενης κατάρτισης με στόχο να αμβλύνουν το άγχος των φοιτητών και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη δική τους γήρανση και να μειώσουν τη στάση τους απέναντι στους ηλικιωμένους.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Koukouli S., Pattakou-Parasyri V., Kalaitzaki A.
  • Εκδότης: Oxford University Press
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Απριλίου 2014
  • Δικαιώματα χρήσης: Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: The Gerontologist, Volume 54, Issue 2, 1 April 2014, Pages 201–210,
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.