Τα Πρώτα βήματα στην Άνοια Μέρος της συνεχιζόμενης κατάρτισης από την Later Life Training

Η συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες μπορεί να συμβάλλει
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων που Ζουν Με Άνοια
(ΑΖΜΑ), αλλά οι ίδιοι έχουν δυσκολίες και αντιμετωπίζουν
προκλήσεις για να τα καταφέρουν. Υπάρχει έρευνα που μας βοηθά
να κατανοήσουμε πως η άγνοια του γενικού πληθυσμού για την
άνοια, η έλλειψη επίσημης ή άτυπης υποστήριξης καθώς και η
έλλειψη των κατάλληλων δραστηριοτήτων αποτελούν μέρος αυτών
των προκλήσεων. Τέτοιες έρευνες συχνά αποτελούν τη βάση για
την κατανόηση του ρόλου της άσκησης στην άνοια, όμως
περιλαμβάνουν γενικά συμπεράσματα και συμβουλές. Για να
διερευνήσει κανείς τις ανάγκες ενός ατόμου και να εξατομικεύσει
το πρόγραμμα άσκησης, χρειάζεται να μάθει τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις του, τα βιώματά του και τις συνήθειές του. Αυτό
απαιτεί από αυτούς που θα προτείνουν σωματικές δραστηριότητες
και άσκηση είναι να «συζητήσουν» με τον πάσχοντα, για να
διασφαλίσουν ότι η προσέγγισή τους είναι Ανθρωποκεντρική.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Later Life Training, Eπιμ. Μετάφρασης: Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
  • Εκδότης: Later Life Training
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο μεταφραστής και ο συγγραφέας κατέχουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Έκθεση
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Later Life Training
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.