ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟ.ΚΙ.Μ.Η. Κινητική Μέτρηση Ηλικιωμένου - Κάρτες

πόρους για τους επαγγελματίες και τους ηλικιωμένους

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Dawn Skelton, Επιμ. Μετάφρασης: Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
  • Εκδότης: Glasgow Caledonian University, Later Life Training & the British Heart Foundation National Centre for Physical Activity and Health
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο μεταφραστής και ο συγγραφέας κατέχουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟ.ΚΙ.Μ.Η.
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.