Το ευρωπαϊκό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη γηριακή ιατρική αναπτύχθηκε με τη χρήση μιας διεθνούς τροποποιημένης τεχνικής Delphi Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Εισαγωγή: η άνοδος του αριθμού των ηλικιωμένων, οι ανάγκες των ευπαθών ενηλίκων προϋποθέτουν ότι οι μελλοντικοί γιατροί είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στις δεξιότητες της γηριατρικής ιατρικής. Λίγες χώρες έχουν αφιερωμένα προγράμματα σπουδών στη γηριατρική σε προπτυχιακό επίπεδο. Σκοπός του έργου αυτού ήταν η ανάπτυξη συναίνεσης μεταξύ των γηριατρικών σε ένα πρόγραμμα σπουδών με τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να επιτύχει ένας φοιτητής ιατρικής μέχρι το τέλος της ιατρικής σχολής.
Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη μέθοδος Delphi. Πρώτον, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί και οι γηρίατροι πρότειναν ένα σύνολο μαθησιακών στόχων βασισμένων στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Δεύτερον, τρεις κύκλοι της μεθόδου Delphi, που συμπεριλάμβαναν μια ομάδα από 49 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εκπροσωπούν 29 χώρες συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΙΔΙΚΩΝ Ιατρών (UEMS) χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη συναίνεσης σε ένα τελικό πρόγραμμα σπουδών.
Αποτελέσματα: Ο αριθμός των διαφωνιών μετά τους Δελφούς 1 και 2 ήταν 81 και 53 αντίστοιχα. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά τον τρίτο. Το τελικό πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από λεπτομερείς στόχους που ομαδοποιούνται κάτω από 10 γενικά μαθησιακά αποτελέσματα.
Συζήτηση: Επιτεύχθηκε μια συμφωνία από τους ευρωπαίους γηρίατρους σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των στόχων γηριατρικής μάθησης για τους φοιτητές ιατρικής. Θα χρειαστούν σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων, δεδομένων των μεγάλων διαφορών στην ποιότητα διδασκαλίας της γηριατρικής στις ιατρικές σχολές. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της διδασκαλίας της γηριατρικής στα ιατρικά σχολεία και θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση για την προώθηση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη γηριατρική σε όλη την Ευρώπη

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Masud T., Blundell A., Lee Gordon A., Mulpeter K., Roller R., Singler K., Goeldlin A., Stuck A.
  • Εκδότης: Oxford Academic - British Geriatric Society
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου 2014
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Age and Ageing, Volume 43, Issue 5, 1 September 2014, Pages 695–702,
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: https://doi.org/10.1093/ageing/afu019
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.