Εργαλειοθήκη πληροφοριών κατάρτισης

Το TAKE CARE είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci «Μεταφορά Καινοτομίας». Το TAKE CARE στοχεύει στην ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ των φροντιστών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εφοδιάζοντας τους με νέες καινοτόμες κοινωνικές και διαχειριστικές δεξιότητες. Το έργο παρέχει στον τομέα αυτό νέες λύσεις όσον αφορά τη διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ευκαιριών μάθησης και την πρόσβαση στην πληροφορία.
Σήμερα οι φροντιστές/ νοσηλευτές θεωρούνται μια ομάδα υψηλού κινδύνου εξαιτίας του συνεχούς στρες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Το έργο Take Care στοχεύει στην ανύψωση της ανταγωνιστικότητας των επαγγελματιών νοσηλευτών/φροντιστών επιτρέποντας τους να αντιμετωπίσουν τις βασικές δυσκολίες που επηρεάζουν αυτόν τον τομέα όπως το περιορισμένο προσωπικό, και τα υψηλά επίπεδα στρες και ατυχημάτων.
Το TAKE CARE παρέχει ένα καινοτόμο υλικό κατάρτισης σε 3 επιλεγμένους τομείς: Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια, και Κοινωνικές Δεξιότητες. Η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη παρέχει γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και πρακτικές συμβουλές και πληροφορίες για τους διοικητές, διαχειριστές των οργανισμών υγείας στους οποίους δουλεύουν φροντιστές.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Italy, Maison de la Promotion Sociale, France, Onageb.Spain.sl, Spain,Hellenic Open University, Greece, Evolaris next level, University of Social Sciences, Poland, August Horch Akademie GmbH, Germany
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 01 Ιανουαρίου 2014
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Έκθεση
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.