Εισαγωγικός Οδηγός στην εκπαίδευση WeDO2 για την ποιότητα φροντίδας Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

H σύμπραξη WeDO2  έχει αναπτύξει ένα έτοιμο προς χρήση, ευπροσάρμοστο πακέτο εκπαιδευτικού υλικού που είναι κατάλληλο για κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων που αντιμετωπίζει τα παραπάνω θέματα. Αυτός ο οδηγός θα σας παρέχει μια γενική εικόνα των
στόχων και του περιεχομένου της εκπαίδευσης και του
εγχειριδίου της. Έχετε διάθεση για συζήτηση και εργασία
πάνω στην ποιότητα φροντίδας στον οργανισμό σας;
Τότε ας ξεκινήσουμε. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και υλικών στον ιστότοπο του WeDO. www.wedo-partnership.eu

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: WeDO2 partners
  • Εκδότης: AGE Platform Europe
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Ιανουαρίου 2012
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Έκθεση
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.