Γνώσεις και στάσεις των Ελλήνων φοιτητών νοσηλευτικής ως προς τους ηλικιωμένους Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στις γνώσεις και στάσεις των φοιτητών νοσηλευτικής σε σχέση με τους ηλικιωμένους. 227 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι νοσηλευτικής στο πανεπιστήμιο και 191 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι στο ΤΕΙ συμπλήρωσαν ανώνυμο ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε δημογραφικά στοιχεία, την Κλίμακα στάσεων απέναντι στους ηλικιωμένους του Kogan και το Facts on Aging Quiz I του Palmore. Οι στάσεις των τελειοφοίτων βρέθηκαν θετικότερες έναντι των πρωτοετών και στα δύο προγράμματα σπουδών. Η γνώση βρέθηκε υψηλότερη στους τελειοφοίτους μόνο ως προς τη σωματική υγεία. Η ηλικία και το γυναικείο φύλο βρέθηκαν να επηρεάζουν θετικά τόσο τις γνώσεις όσο και τις στάσεις. Παρ’ όλα τα θετικά ευρήματα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να ανανεωθούν ώστε να προετοιμάζουν κατάλληλα τους μελλοντικούς νοσηλευτές ώστε να παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας στο συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Lambrinou E, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C
  • Εκδότης: Nurse Education Today
  • Ημερομηνία: Σάββατο, 01 Αυγούστου 2009
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Nurse Educ Today. 2009 Aug;29(6):617-22
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: doi: 10.1016/j.nedt.2009.01.011
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.