Αξιοπιστία και εγκυρότητα της Ελληνικής έκδοσης της κλίμακας για του ηλικιωμένους του Kogan Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Ο σκοπός της εργασίας ήταν να σταθμίσει σε Ελληνικό πληθυσμό την Ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου του Kogan «Κλίμακα των Ηλικιωμένων». Η εργασία αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής της πρώτης συγγραφέως. Η μελέτη σχεδιάστηκε ως συγχρονική και το δείγμα απετέλεσαν 390 φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και σπουδαστές της Νοσηλευτικής Β’ του ΤΕΙ Αθήνας. Το ερωτηματολόγιο του Kogan μεταφράστηκε στα ελληνικά σύμφωνα με τις οδηγίες του συγγραφέα και δόθηκε στους φοιτητές για συμπλήρωση. Τα αποτελέσματα έδειξαν καλό συντελεστή αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) ίσον με 0,73 για τη θετική υποκλίμακα και 0,65 για τη θετική, αποτελέσματα ανάλογα με δημοσιευμένα διεθνώς. Η ανάλυση παραγόντων (έξι παράγοντες) εξήγησε το 41,5% της μεταβλητότητας. Η κλίμακα βρέθηκε επίσης να διαχωρίζει μεταξύ πρωτοετών και τελειοφοίτων φοιτητών ως προς την επίδραση της εκπαίδευσής τους στις στάσεις τους προς τους ηλικιωμένους. Ή Ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου του Kogan επομένως βρέθηκε κατάλληλο για χρήση του στα πλαίσια της παρούσας μελέτης.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Lambrinou E, Sourtzi P, Kalokerinou A & Lemonidou C
  • Εκδότης: Journal of Clinical Nursing,
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Μαΐου 2005
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Journal of Clinical Nursing 14, 1241–1247
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.