Οικονομική κρίση, λιτότητα και υγεία στην Ευρώπη Ενδιαφέρον για την έρευνα

Η σημασία αυτών των μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις της λιτότητας στoυς ελληνικούς δείκτες που αφορούν τη δημόσια υγεία είναι σημαντική για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, προκειμένου να προβλέψουν το αυξημένο κόστος μέριμνας και περίθαλψης λόγω της επιδείνωσης της υγείας του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα τις απομακρυσμένες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
Η Ελλάδα, η Ισπανία, και η Πορτογαλία υιοθέτησαν αυστηρή δημοσιονομική λιτότητα. Οι οικονομίες τους συνεχίζουν να υποχωρούν και η πίεση στα συστήματα υγείας τους βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Οι αυτοκτονίες και τα κρούσματα μολυσματικών ασθενειών γίνονται ολοένα και πιο συχνά σε αυτές τις χώρες, ενώ οι περικοπές του προϋπολογισμού περιορίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Αντίθετα, η Ισλανδία απέρριψε τα μέτρα λιτότητας μέσα από δημοψήφισμα, και η οικονομική κρίση φαίνεται να έχει λίγες ή καθόλου επιδράσεις στην υγεία. Αν και υπάρχουν πολλοί εν δυνάμει παράγοντες διαφοροποίησης μεταξύ των χωρών, η ανάλυσή μας δείχνει ότι, αν και οι υφέσεις ενέχουν κινδύνους για την υγεία, η αλληλεπίδραση της δημοσιονομικής λιτότητας με οικονομικούς κλυδωνισμούς και η αδύναμη κοινωνική προστασία είναι αυτό που φαίνεται τελικά να κλιμακώνει την υγειονομική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη. Οι πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης στις οικονομικές κρίσεις, έχουν έντονα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία, αλλά οι φωνές για τη δημόσια υγεία έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλές κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Karanikolos, M. , Mladovsky, P. , Cylus, J. , Thomson, S. , Basu, S., , Stuckler, D. , Mackenbach, J., McKee M.
  • Εκδότης: The Lancet
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Lancet 2013; 381: 1323–31
  • DOI: http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(13)60102-6
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.