Ανάγκες των ηλικιωμένων που ζουν σε οίκους ευγηρίας Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Γνωρίζουμε πολύ λίγα για την ικανοποίηση των αναγκών των ηλικιωμένων που ζουν σε γηροκομεία και ιδίως από το δικό τους οπτικό πεδίο. Οι νοσηλευτές πολλές φορές έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τις ανάγκες των ηλικιωμένων, καθώς οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζονται από τα πιστεύω και την κουλτούρα τους, με αποτέλεσμα να παρέχεται μια φροντίδα που δεν είναι σύμφωνη με τις ανάγκες τους. Iσως περισσότερη έρευνα σχετικά με την επίδραση του γήρατος  στις συνήθειες των ηλικιωμένων και στα μοντέλα φροντίδας των νοσηλευτών καθώς και στις αξίες, τα πιστεύω και τoν τρόπο ζωής των ηλικιωμένων να βοηθήσει, ώστε η φροντίδα να συμβαδίζει με την κουλτούρα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Στο άρθρο αυτό, αναλύονται ερευνητικές μελέτες πάνω στις ανάγκες των ηλικιωμένων και παρουσιάζονται κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα ως προς τη σχέση των ηλικιωμένων με τους νοσηλευτές και την οικογένειά τους, αλλά και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις της γήρανσης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η βελτίωση και προσαρμογή της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σύμφωνα με τις εκφρασμένες ανάγκες και τα προβλήματα των ηλικιωμένων, αλλά και η καλύτερη προετοιμασία των νοσηλευτών που δουλεύουν με αυτή την ομάδα ατόμων.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Μαντζώρου Μ.
  • Εκδότης: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΔΝΕ)
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2004
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Νοσηλευτική, 43(2), 179-184
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.