Το στίγμα στην άνοια

Εισαγωγή: Η φτωχή κατανόηση της άνοιας οδηγεί σε λανθασμένες αντιλήψεις, οι οποίες δημιουργούν το στίγμα που περιβάλλει τη νόσο. Ο ορισμός του στίγματος και ο ρόλος που παίζει στον καθορισμό της εμπειρίας των ατόμων με άνοια είναι καλά τεκμηριωμένος στη βιβλιογραφία
Μέθοδοι: Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης έγινε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων σε βάσεις δεδομένων όπως η Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus, PubMed, Heal link και Google scholar με επικέντρωση σε άρθρα της τελευταίας δεκαετίας.
Αποτελέσματα: Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός αποδεικτικών στοιχείων υποστηρίζει την ύπαρξη επίγνωσης στα άτομα με άνοια, η οποία παραμένει για μακρό διάστημα της νόσου και μπορεί να τα καταστήσει ιδιαίτερα επιρρεπή στις αρνητικές επιδράσεις του στίγματος, το οποίο βρέθηκε πως διακρίνεται σε αυτοστιγματισμό, στίγμα της οικογένειας, κοινωνικό στίγμα και δομικό στίγμα. Έρευνες επίσης αναδεικνύουν την ύπαρξη στίγματος στους επαγγελματίες υγείας με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.
Συζήτηση: Για να μειωθεί το στίγμα στην άνοια είναι σημαντικό να γίνουν βήματα προόδου στην εκπαίδευση και στην έρευνα καθώς και καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη  κατανόηση της νόσου. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με προσεκτικά σχεδιασμένες πολιτικές και δημόσιες καμπάνιες όπου θα συμμετέχουν και τα ίδια τα άτομα με άνοια, και οι οποίες θα υποστηρίξουν μία αλλαγή προς την αποδοχή και την ενσωμάτωση των ατόμων που έχουν επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη νόσο.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Μαντζώρου, Μ., Καλοκαιρινού, Α., Οικονόμου Μ., Κούκια Ε.
  • Εκδότης: Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λάρισας
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας,τόμος 9,τεύχος 4, 141-155
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.