Πολιτικές δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Στρατηγική για την καινοτομία-Ορίζοντας 2020 Ενδιαφέρον για την έρευνα

Ο σχεδιασμός και η πολιτική στον τομέα της υγείας επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια ομάδα αμοιβαία αλληλεπιδρώντων φορέων για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υγείας ενός πληθυσμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην κατάσταση της υγείας του πληθυσμού χαρακτηρίζονται από συνεχή βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, χρόνιες ασθένειες που απορροφούν το 90% των συνολικών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, διαφορές στις αιτίες θνησιμότητας (παραπάνω από 70% θνησιμότητα από καρκίνο,καρδιακές και εγκεφαλικές νόσους και εξωτερικές αιτίες). Οι νέες τάσεις στους δείκτες υγείας καθορίζουν τις τρέχουσες πολιτικές υγείας και οδηγούν στην αναγκαιότητα προσαρμογής του συστήματος υγείας ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αλλαγών στο επιδημιολογικό φάσμα και της μεταβλητότητας των δεικτών νοσηρότητας και θνησιμότητας, το επίκεντρο δεν είναι μόνο να παραταθεί περαιτέρω το προσδόκιμο ζωής, αλλά και να βελτιωθεί το προσδόκιμο ζωής χωρίς χρόνιες παθήσεις και χωρίς αναπηρίες και να μειωθεί η θνησιμότητα στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, δηλαδή να γίνει εφικτό να μη χάνονται ζωές πριν την ηλικία των 65 χρονών. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της πολιτικής για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 είναι: (1) Η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας (καταπολέμηση ασθενειών που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής), (2) Προστασία από διαφόρων ειδών ασθένειες( για την αντιμετώπιση της εξωτερικής επίδρασης των διαφόρων συσχετιζόμενων ασθενειών, καταπολεμώντας επιδημίες και πανδημίες) 3. Βιωσιμότητα (για την αντιμετώπιση της έλλειψης πόρων με την υιοθέτηση της καινοτομίας) (4) Προσβασιμότητα (για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη ) . Ως εκ τούτου, οι βασικές προτεραιότητες είναι η πρόληψη των ασθενειών και η βελτίωση της ζωής σε καλή υγεία, η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, καθώς και η ετοιμότητα στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων υγείας.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Soulis S. Sarris M., Pierrakos G., Gkioka V.
  • Εκδότης: Elsevier
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Βιβλίο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Cord Blood Stem Cells and Regenerative Medicine, pp.347-363
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1016/B978-0-12-407785-0.00025-6
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.