Εκπαίδευση και ενδυνάμωση φροντιστών ηλικιωμένων // Βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων Ενδιαφέρον για το κοινό

Η φροντίδα των ηλικιωμένων είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο, τόσο από την πλευρά του φροντιστή όσο και από την πλευρά του αποδέκτη της φροντίδας.

Τις περισσότερες φορές, οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν φροντίδα από ανεπαρκώς εκπαιδευμένα άτομα, τα οποία εργάζονται σε μη επαγγελματικά πλαίσια. Οι φροντιστές των ηλικιωμένων, οι λεγόμενοι «Φροντιστές Ηλικιωμένων», πρέπει να :

Είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι για να εκτελούν τα καθήκοντά τους με επαγγελματικό τρόπο,
Ενθαρρύνονται ώστε να αισθάνονται περισσότερη αυτοπεποίθηση,
Βελτιώνουν την κατανόησή που έχουν για τις προκλήσεις του ρόλου τους
Το Ευρωπαϊκό έργο «IESEC - Αυξάνοντας την Απασχολησιμότητα και τα Πρότυπα των Φροντιστών Ηλικιωμένων μέσω Εξειδικευμένης Κατάρτισης και Καινοτόμου Ενδυνάμωσης», έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα αναπτύσσοντας και προσφέροντας ένα ενιαίο πρόγραμμα κατάρτισης. Το Πρόγραμμα Κατάρτισης IESEC θα παρέχει στους φροντιστές ηλικιωμένων τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η «ανθεκτικότητά» τους και να βελτιωθεί η ικανότητά τους να διαχειρίζονται το άγχος που προκαλεί ο ρόλος τους.

Τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των φροντιστών ηλικιωμένων θα αξιολογηθούν προσεκτικά και θα ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του Προγράμματος Κατάρτισης IESEC. Το πρόγραμμα θα είναι διεξοδικό και θα αντιμετωπίζει σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης των φροντιστών, όπως:

Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας του φροντιστή,
Διαφορετικοί τύποι φροντίδας,
Καθοριστικής σημασίας δραστηριότητες της καθημερινής ζωής,
Αρχές προσωπικής και ψυχικής ευεξίας,
Επαγγελματική εμφάνιση και πρότυπα συμπεριφοράς
Εκπαιδευτικές πηγές,
Διαδικασίες ασθενειών,
Δεξιότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων,
Ασφάλεια,
Διατροφή,
Νομικά και οικονομικά θέματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το έργο IESEC, επισκεφτείτε την ενότητα "Σχετικά".

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: ΙΕSEC
  • Εκδότης: IESEC- Erasmus
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Έκθεση
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.