Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βασικών Ικανοτήτων για Επαγγελματίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας που Εργάζονται με Ηλικιωμένα Άτομα Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων στην Ευρώπη αυξάνεται και οι απαιτήσεις για φροντίδα και στήριξη αλλάζουν. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση των φοιτητών και επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας με τις κατάλληλες ικανότητες για να μπορούν να εργαστούν με ηλικιωμένα άτομα. Ως εκ τούτου, το παρόν Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βασικών Ικανοτήτων για επαγγελματίες υγείας και

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Dijkman, B., Roodbol, P., Aho, J., Achtschin-Stieger, S., Andruszkiewicz, A., Coffey, A., Felsmann, M., Klein, R., Mikkonen, I., Oleksiw, K., Schoofs, G., Soares, C. & Sourtzi, P
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.