Άσκηση των μυών του πυελικού εδάφους βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία των γυναικών με ακράτεια ούρων από προσπάθεια.

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης ενός προγράμματος άσκησης των μυών του πυελικού εδάφους με επίβλεψη στη σεξουαλική λειτουργία σε μία ομάδα γυναικών με  ουροδυναμικά διαγνωσμένη ακράτεια ούρων από προσπάθεια, με τη χρήση σταθμισμένου ερωτηματολογίου. Η συχνότητα των επεισοδίων ακράτειας και η εβδομαδιαία χρήση πανών ακράτειας μετρήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση με καταγραφή σε 7-ήμερο ημερολόγιο λειτουργίας της ουροδόχου κύστης. Η βελτίωση στη σεξουαλική λειτουργία ελέγχθηκε με το δείκτη Γυναικείας Σεξουαλικής Λειτουργίας (FSFI). Εβδομήντα γυναίκες ολοκλήρωσαν το 12-μηνο πρόγραμμα επιτυχώς. Στο τέλος της μελέτης, η συχνότητα των επεισοδίων ακράτειας μειώθηκε κατά 38,1%, και οι ασθενείς χρειάζονταν 39% λιγότερες πάνες την εβδομάδα. Επίσης η σεξουαλική λειτουργία βελτιώθηκε από 20,3 σε 26,8 όπως μετρήθηκε με το FSFI. Αυτή είναι μια από τις λίγες μελέτες που προσδιορίζει ποσοτικά,με τη χρήση ενός έγκυρου ερωτηματολογίου, τη βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας γυναικών με ακράτεια ούρων από προσπάθεια , οι οποίες υποβάλλονται επιτυχώς σε ένα 12μηνο πρόγραμμα άσκησης των μυών του πυελικού εδάφους με επίβλεψη.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Zahariou AG, Karamouti MV, Papaioannou PD
  • Εκδότης: Springer-Verlag London Ltd.
  • Ημερομηνία: Σάββατο, 01 Μαρτίου 2008
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2008 Mar;19(3):401-6
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1007/s00192-007-0452-3
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.