Η επίδραση ενός προγράμματος Παραδοσιακών χορών 10 εβδομάδων στον στατικό και δυναμικό έλεγχο ισορροπίας σε ηλικιωμένους

Αυτή η προκαταρκτική μελέτη εξέτασε την επίδραση ενός παραδοσιακού ελληνικού χορευτικού προγράμματος 10 εβδομάδων σε στατικούς και δυναμικούς δείκτες ισορροπίας σε υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες. Είκοσι έξι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινότητα επιλέχθηκαν  τυχαία είτε σε ομάδα παρέμβασης, που παρακολούθησε μαθήματα Ελληνικού παραδοσιακού χορού επί 10 εβδομάδες (1 ώρα, 2 συνεδρίες / εβδομάδα, n = 14) ή σε ομάδα ελέγχου (n = 12). Η ισορροπία αξιολογήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση μέσω της καταγραφής των μεταβολών της κεντρικής πίεσης (COP) και της κίνησης του κορμού κατά τη διάρκεια της δοκιμής ακονίσματος-Romberg , της στάσης ενός σκέλους και της δυναμικής μετατόπισης βάρους (WS). Μετά την εξάσκηση, η χορευτική ομάδα μείωσε σημαντικά την μετατόπιση COP και την κλίση του κορμού στην θέση OL. Σημαντική αύξηση του εύρους της περιστροφής του κορμού παρατηρήθηκε κατά την εκτέλεση της δυναμικής WS στα τοξοειδή και πρόσθια επίπεδα. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη χρήση του παραδοσιακού χορού ως αποτελεσματικό μέσο φυσικής δραστηριότητας για τη βελτίωση του στατικού και δυναμικού ελέγχου της ισορροπίας στους ηλικιωμένους.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Sofianidis G., Hatzitaki V., Douka S., Grouios G.
  • Εκδότης: Journal of Aging and Physical Activity
  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2009
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Σωματική άσκηση - κοινωνικοποίηση, Η επίδραση ενός προγράμματος Παραδοσιακών χορών 10 εβδομάδων στον στατικό και δυναμικό έλεγχο ισορροπίας σε ηλικιωμένους, 17, 167-180, Journal of Aging and Physical Activity
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.