Συμβολή της ψυχοακουστικής και της νευροωτολογίας στην αποκάλυψη της συσχέτισης των ψυχικών διαταραχών με τις κεντρικές διαταραχές ακουστικής επεξεργασίας. Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η ψυχοακουστική είναι ένας συναρπαστικός αναπτυσσόμενος τομέας που ασχολείται με την αξιολόγηση της αίσθησης της ακοής ως αποτέλεσμα ενός ερεθίσματος ήχου ή ομιλίας. Η νευροωτολογία με ηλεκτροφυσιολογική εξέταση καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα των ακουστικών οδών, που εκτείνεται από το 8ο κρανιακό νεύρο μέχρι τα κορτικοειδή ακουστικά κέντρα ως αποτέλεσμα εξωτερικών ακουστικών ερεθισμάτων. Οι κεντρικές διαταραχές ακουστικής επεξεργασίας μπορεί να συνυπάρχουν με τις ψυχικές διαταραχές και να περιπλέξουν τη διάγνωση και την έκβαση τους.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Iliadou V, Iakovides S.
  • Εκδότης: Annals of general hospital psychiatry
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 20 Μαΐου 2003
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Ann Gen Hosp Psychiatry. 2003 May 20;2(1):5.
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.