Παρέμβαση στον τρόπο ζωής και πρόγνωση ενός έτους για ασθενείς μετά από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς: τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή

Αξιολογούμε την πρόγνωση διάρκειας ενός έτους μίας παρέμβασης στον τρόπο ζωής (διατροφή, διακοπή καπνίσματος και άσκηση) σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
Μία τυχαιοποιημένη μη τυφλή κλινική δοκιμή έλαβε χώρα με 500 ασθενείς.  Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, 250 ασθενείς (ομάδα παρέμβασης) έλαβαν συμβουλευτική παρέμβαση σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας. Οι υπόλοιποι 250 ασθενείς (ομάδα ελέγχου) έλαβαν τις συνήθεις οδηγίες. Κατά την παρακολούθηση μελετήθηκε πρωταρχικά η ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου (μη θανατηφόρο συμβάν) κατά το πρώτο έτος, ενώ δευτερευόντως μελετήθηκαν θανατηφόρα συμβάντα, αποχή από το κάπνισμα, διατροφικές συνήθειες και άσκηση. Σύμφωνα με τη πρωταρχική μέτρηση ο κίνδυνος ανάπτυξης μη θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου ήταν 0,56-φορές μικρότερος (95%CI 0·28, 0·96, p = 0·03)  στην ομάδα παρέμβασης συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Ένα έτος μετά την επέμβαση, οι ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης ήταν 1,96-φορές (95%CI 1·31, 2·93, p  0·001)  περισσότερο πιθανό να ακολουθούν τις διατροφικές οδηγίες, 3,32-φορές (95%CI 2·24, 4·91, p  0·001) περισσότερο πιθανό να ασκούνται και 1,34-φορές (95%CI 1·15, 1·56, p  0·001) να επιστρέψουν στην εργασία τους. Η συμβουλευτική για τον τρόπο ζωής μετά από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα και να μειώσει τον κίνδυνο ενός νέου καρδιαγγειακού επεισοδίου. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες και κατάλληλα προγράμματα αποκατάστασης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ασθενών.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Kadda O, Kotanidou A, Manginas A, Stavridis G, Nanas S, Panagiotakos D
  • Εκδότης: John Wiley & Sons Ltd
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2015
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: J Clin Nurs. 2015 Jun;24(11-12):1611-21
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1111/jocn.12762
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.