Δυναμική και φύση της υποστήριξης στα προσωπικά δίκτυα ατόμων με διαβήτη τύπου 2 που ζουν στην Ευρώπη: ποιοτική ανάλυση των ιδιοτήτων του δικτύου. Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η διαβίωση και η αυτοδιαχείριση μιας μακροπρόθεσμης κατάστασης συνεπάγεται μια ποικιλία δικτυωμένων σχέσεων. Αυτή η ποιοτική μελέτη εξετάζει τις προσωπικές κοινότητες υποστήριξης ατόμων με διαβήτη τύπου 2. Διεξήγαμε 170 βιογραφικές συνεντεύξεις σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) για να διερευνήσουμε την κοινωνική υποστήριξη και τα δίκτυα. Η ανάλυση διαμορφώθηκε με αναφορά σε τρεις προκαθορισμένους μηχανισμούς κοινωνικής στήριξης: τη διαπραγμάτευση υποστήριξης που επιτρέπει την εμπλοκή με υγιείς πρακτικές, την πλοήγηση στις πηγές υποστήριξης και τη συλλογική αποτελεσματικότητα. Κάθε συνέντευξη συνοψίστηκε για να περιγράψει την πλοήγηση και τη διαπραγμάτευση των δικτύων των συμμετεχόντων και τον βαθμό συλλογικής αποτελεσματικότητας. Η ανάλυση υπογράμμισε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των χωρών και έδωσε πληροφορίες για τις δυνατότητες των δικτύων για την υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης. Οι μηχανισμοί υποστήριξης δικτύου εντοπίστηκαν σε όλες τις συνεντεύξεις και οι απώλειες και τα κέρδη στα δίκτυα επηρεάστηκαν από τη διαχείριση του διαβήτη. Υπήρχαν διαφορές μεταξύ των χωρών, κυρίως όσον αφορά τον αντίκτυπο της οικονομικής λιτότητας στη δυναμική του δικτύου. Προτείνονται τέσσερις τύποι δικτύων: γενετικά, ποικίλα και επωφελή για τα άτομα. Εξουσιοδοτημένα, τα μέλη του δικτύου ανέλαβαν εργασίες διαχείρισης του διαβήτη. Αποφευκτικά, υποστήριξη που δεν ασχολείται καθόλου.Και προβληματικά, η διαχείριση του διαβήτη ένας αγώνας ή όχι ως προτεραιότητα. Είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν οι τύποι εισόδου δικτύου στη διαβίωση και στη διαχείριση του διαβήτη. Αναγνωρίζοντας τη φύση των ενεργών και γενετικών πτυχών της υποστήριξης των δικτύων είναι πιθανό να έχουν σχέση με τις παρεμβάσεις υποστήριξης της αυτοδιαχείρισης είτε μέσω της ενθάρρυνσης της συνεχιζόμενης ανάπτυξης και διατήρησης αυτών των επαφών είτε μέσω της παρέμβασης για την αντιμετώπιση προβληματικών δικτύων μέσω της εισαγωγής των μέσων σύνδεσης των ανθρώπων με πρόσθετες πηγές υποστήριξης .

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Kennedy A, Rogers A, Vassilev I, Todorova E, Roukova P, Foss C, Knutsen I, Portillo MC, Mujika A, Serrano-Gil M, Lionis C, Angelaki A, Ratsika N, Koetsenruijter J, Wensing M.
  • Εκδότης: Wiley
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Health Expect. 2015 Dec;18(6):3172-85
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1111/hex.12306
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.