Αξιολόγηση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί πρόκληση για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και μεταξύ αυτών και των νοσηλευτών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να αναμορφώνονται μετά από αξιολόγηση έτσι ώστε να προετοιμάζουν τους νοσηλευτές για να ανταποκρίνονται στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Για την αξιολόγηση υπάρχουν κατάλληλες μέθοδοι-εργαλεία που μπορεί να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αποφανθούν αν οι φοιτητές έχουν αποκτήσει την απαραίτητη γνώση, έχουν διαμορφώσει θετικές στάσεις για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και είναι έτοιμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Το άρθρο παρουσιάζει τα εργαλεία που παρέχουν αξιόπιστη και έγκυρη πληροφορία για την αξιολόγηση της γεροντολογικής εκπαίδευσης.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Λαμπρινού Α, Σουρτζή Π
  • Εκδότης: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2007
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Νοσηλευτική, 46, 4, 460-467
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.