Η μείωση της μνήμης που σχετίζεται με την ηλικία Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Περιγραφή των προβλημάτων μνήμης που εμφανίζονται μετά τη μέση ηλικία.

Περισσότερα Στοιχεία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.