Υγειονομικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού της Ελλάδας κατά την περίοδο 1961-2001. Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση

Σκοπός η διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο οι δημογραφικοί παράγοντες σχετίζονται με τη σωματική υγεία των ηλικιωμένων στην Ελλάδα.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Βαρελτζή, Β.
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Ιουνίου 2008
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Πτυχιακή, διατριβή
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.