Τυπολογισμός του προφίλ των ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση

Η εργασία έχει σκοπό, με δεδομένα από την απογραφή του 2001, να αναδείξει τα γενικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας των ηλικιωμένων, να ταξινομήσει τις περιοχές της Ελλάδας με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά και να δώσει το προφίλ των ομάδων που δημιουργούνται. Η εργασία μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρεσιών που ενδιαφέρονται, να παρέχουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες στους ηλικιωμένους της Ελλάδας.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Γαβριήλ, Ε.
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Απριλίου 2012
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Πτυχιακή, διατριβή
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.