Η εκπαίδευση, η επαγγελματική αποκατάσταση και η κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Περιπτωσιολογική διερεύνηση των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί ο ορισμός των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εκπαίδευση των ομάδων αυτών και η κοινωνική ένταξή τους.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Αθανασιάδου, Τ.Χ.
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Απριλίου 2012
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Πτυχιακή, διατριβή
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.