Πολιτικές Υποστήριξης για τους άτυπους φροντιστές Ενδιαφέρον για το κοινό

Στις περισσότερες χώρες, οι οικογενειακοί φροντιστές και φίλοι παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας και η εκτιμώμενη οικονομική αξία  της υπερβαίνει κατά πολύ τις δαπάνες της τυπικής φροντίδας. Η συνέχιση των ρόλων φροντίδας θα είναι απαραίτητη λόγω των μελλοντικών δημογραφικών και κοστολογικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα συστήματα μακροχρόνιας περίθαλψης (LTC) σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ. Αυτό είναι που προτιμούν οι ίδιοι οι παραλήπτες της φροντίδας. Η συνέχιση της αναζήτησης τρόπων υποστήριξης και διατήρησης της προσφοράς οικογενειακής φροντίδας εμφανίζεται να είναι μια πιθανώς win-win-win προσέγγιση: (α). για τον λήπτη της περίθαλψης, (β). για τους φροντιστές, και (γ). για τα δημόσια συστήματα. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια γενική εικόνα και αξιολόγηση της τρέχουσας σειράς πολιτικών που στοχεύουν στους φροντιστές της οικογένειας, σε σχέση με τρεις κύριες πτυχές: τη φροντίδα και την αγορά εργασίας, την ευημερία των φροντιστών και την οικονομική αναγνώριση των φροντιστών. Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών που βοηθούν τους φροντιστές να συνδυάζουν τη φροντίδα με την αμειβόμενη εργασία, τη μείωση της εξάντλησης και το άγχος των φροντιστών καθώς και την αναγνώριση του πρόσθετου κόστους που σχετίζεται με τη φροντίδα θα συζητηθεί στη συνέχεια.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: OECD
  • Εκδότης: OECD
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Μαΐου 2011
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Κεφάλαιο Βιβλίου
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Policies to Support Family Carers, 2011, OECD, p. 38
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για το κοινό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.