Οι Επιπτώσεις της Φροντίδας στους Οικογενειακούς Φροντιστές

Η υποστήριξη του ρόλου των άτυπων φροντιστών (οικογενειών και φίλων που παρέχουν ως επί το πλείστον αμισθί περίθαλψη σε αδύναμους ηλικιωμένους) είναι σημαντική για την παροχή επαρκούς συνεχούς φροντίδας μεταξύ ανεπίσημης και επίσημης περίθαλψης. Ενώ η παροχή φροντίδας μπορεί να είναι επωφελής για τους φροντιστές όσον αφορά την αυτοεκτίμησή τους, μπορεί να είναι δύσκολο για τους φροντιστές που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας να συνδυάζουν αμειβόμενη εργασία με καθήκοντα φροντίδας και μπορεί να επιλέξουν είτε να εγκαταλείψουν την αμειβόμενη εργασία, είτε να μειώσουν τις ώρες εργασίας. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μελλοντική τους ικανότητα απασχόλησης και να οδηγήσει σε οριστική εγκατάλειψη της αγοράς εργασίας.
Η φροντίδα μπορεί επίσης να προκαλέσει εξάντληση και στρες, ενδεχομένως να οδηγήσει σε επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των οικογενειακών φροντιστών. Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια γενική εικόνα των χαρακτηριστικών των οικογενειακών φροντιστών και των επιπτώσεων της φροντίδας των ευπαθών ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας καθώς και στην υγεία των ίδιων των φροντιστών. Δίνονται πληροφορίες για το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο 1) να βοηθηθούν οι φροντιστές συνδυάζοντας τις ευθύνες φροντίδας με την αμειβόμενη εργασία, και 2) να βελτιώσουν τη σωματική και πνευματική ευεξία των φροντιστών μειώνοντας τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι χώρες που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την εξάρτηση από τους φροντιστές της οικογένειας θα πρέπει να ανακουφίσουν το βάρος αυτών των φροντιστών και να μειώσουν το οικονομικό κόστος που συνδέεται με τις ευθύνες φροντίδας.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: OECD
  • Εκδότης: OECD
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Κεφάλαιο Βιβλίου
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: The Impact of Caring on Family Carers, 2011, OECD, Chapter 3, p. 36
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: άλλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.