Ενσωμάτωση της Γνωστικής και Φυσικής Κατάρτισης σε ένα έξυπνο σπιτικό περιβάλλον για τους ηλικιωμένους Ενδιαφέρον για την έρευνα

Η έρευνα μας αφορά σε μια υπηρεσία που μπορεί να υποστηρίξει τους ηλικιωμένους στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην ενεργό γήρανση. Όπως προτείνεται, η σωματική και νοητική άσκηση μπορεί να συμβάλει στη σημαντική παράταση της προσωπικής αυτονομίας και της συμμετοχής στην κοινωνία πέρα από τις επικρατούσες βλάβες που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η γνωστική παρακμή. Στην παρούσα εργασία, η προσέγγιση μας εξετάζει τον συνδυασμό τόσο της σωματικής όσο και της νοητικής εκπαίδευσης - που υιοθετείται από το πρόγραμμα LLM -  και συζητείται σε σχέση με άλλα παρόμοια προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της φροντίδας και της κατάρτισης των ηλικιωμένων στο σπίτι. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει τις τεχνικές λεπτομέρειες σχεδίασης της διαδικασίας ενσωμάτωσης της υπηρεσίας LLM, η οποία βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική υπηρεσίας Web, και να συζητήσει εναλλακτικά στοιχεία διεπαφής που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα LLM από την άποψη της δυνατότητας πρόσβασης και αποδοχής από τους χρήστες.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Konstantinidis I. E. , Billis A., Hlauschek W., Panek P., Bamidis D. B. ,
  • Εκδότης: PubMed
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2010
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Τεχνολογία και αυτόνομη διαβίωση, Ενσωμάτωση της Γνωστικής και Φυσικής Κατάρτισης σε ένα έξυπνο περιβάλλον για τους ηλικιωμένους, PubMed
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.