Υποστηρίξτε μας

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,  

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ευγενική σας δωρεά στην εταιρεία μας.  Η προσφορά σας θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στην στήριξη της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της εταιρείας, Gerolib, και την συνέχιση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας και του κοινού.

Ο λογαριασμός της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας στον οποίο μπορείτε να κάνετε την δωρεά σας είναι ο ακόλουθος:

Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ:   GR0801720290005029076558562
BIC/SWIFT: PIRBGRAA

Μετά την κατάθεση της δωρεάς σας θα σας αποστείλουμε την απόδειξη είσπραξης με το ισόποσο ποσό. 

Με εκτίμηση και ευχαριστίες,

      Για το Δ.Σ.,

    Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Καραϊτιανός

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

FACEBOOK

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

TIMAΙδρυτικός Δωρητής